Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä palvelujamme.
Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin. Suosittelemme tutustumaan selosteeseen.

1. Rekisterinpitäjä:
Lounaspalvelu Kahvisaari Y-tunnus 2344859-6 Järvensivuntie 53, 33100 Tampere, Suomi

2. Yhteydet rekisteriasioissa:
Yhteyshenkilö: Jari Laine
Postiosoite: Kahvisaari, Järvensivuntie 53, 33100 Tampere
Puh. 040 574 2977 ja 010 322 4790
Sähköpostiosoite: jari.laine@kahvisaari.fi

3. Rekisterin nimi:
Kahvisaaren asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen ja asiakasyhteydenpitoon liittyviin tarpeisiin. Olemme vahvasti sitoutuneita henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien, että me:

* Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen.

* Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisella, reilulla ja läpinäkyvällä tavalla. Tämä sisältää muun muassa sen, että kerromme avoimesti, miten käsittelemme yksittäisen asiakkaan henkilötietoja (jos lainkaan), ja vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin, kuten alla on tarkemmin kuvattu.

* Varmistamme, että henkilötietojen kerääminen ja käsittely on asianmukaista ja rajoittuu siihen, mikä on tarpeen suhteessa tiettyyn, nimenomaiseen ja lainmukaisesti määriteltyyn tarkoitukseen tai tälläisen tarkoituksen kanssa yhteensopivaan tarkoitukseen.

* Varmistamme, että käsitellyt henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.

* Varmistamme, että henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, ja että niitä suojataan aina asianmukaisesti erityisesti luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä.

* Yhteistyökumppaneitamme ovat: Kotisairaanhoito, edunvalvonta ja Tampereen kaupunki/veteraaniasiat sekä asiakkaiden omaiset.

Kotisivuiltamme kahvisaari.fi voi myös ottaa yhteyttä, jos:
– haluat saada lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä
– haluat muuten ottaa yhteyttä meihin tietosuoja-asioihin liittyen
– kirjanpitolain mukaan laskutustietojen säilytysaika on 6 vuotta

Yhteistyöterveisin Lounas- ja Pitopalvelu Kahvisaari